Nobile Pietro

Nobile Pietro, 1774 - 7. 11. 1854, švýc. architekt působící ve Vídni; představitel neoklasicismu a raného historismu. Hl. díla: pomník bitvy u Chlumce, vnější brána vídeňského hradu, Théseův chrám ve Vídni, kostel San Antonio v Terstu, Nová Koňská brána v Praze, sev. průčelí Staroměstské radnice v Praze.