Noailles

Noailles [noáj], fr. šlechtický rod z Limousinu známý od 12.st., od 1663 vévodové. François de N. (1519-85), vyslanec v Benátkách a Cařihradě, autor pamětí; Anne Jules de N. (1650-1708), hrabě d'Ayen, maršál; Louis Antoine de N. (1651-1729), od 1695 arcibiskup pařížský a od 1700 kardinál, podpořil jansenistu Quesnela, ale nezabránil zničení kláštera Port-Royal; Adrien Maurice de N. (1678-1766), maršál, Filipem V. jmenován špan. grandem, za válek o dědictví rak. poražen 1743 u Dettingenu, 1743-45 min.; autor pamětí.