Niah

Niah [ny-], jeskyně v Malajsii na sev. Borneu. V hloubce 2,5 m zde nalezena kostra Homo sapiens sapiens s kamenným úštěpem. Datování: asi 40 000 let. Slouží k relat. datování pravěku jv. Asie.