Nabukadnesar II.

Nabukadnesar II., Nabúkudurriusur, biblický Nabuchodonosor - babylónský panovník 605-562 př.n.l.; syn Nabopalasara. Dokončil ovládnutí Sýrie, Palestiny a Foinikie (Tyros až po 13 letech obléhání). 597 dobyl Jeruzalém a odvlekl 70 000 obyv. do zajetí (tzv. babylónské zajetí ve Starém zákoně). Dal přestavět Babylón - opevnění, terasovité zahrady, chrám boha Marduka Esagila se zikkuratem (biblická babylónská věž), Ištařina brána.