Výsledky vyhledávání

Hesla 1 - 2 z 2 nalezených:

  • Nabukadnesar I.

    Nabukadnesar I. [-z-], Nabúkudurriusur - babylónský panovník z tzv. druhé dynastie z Isinu, vládl 1124-1103 př.n.l.…

  • Nabukadnesar II.

    Nabukadnesar II., Nabúkudurriusur, biblický Nabuchodonosor - babylónský panovník 605-562 př.n.l.; syn Nabopalasara. Dokončil…