Nabatejci

Nabatejci, Nabatejští Arabové - ve starověku obyv. syrsko-arab. pouště. Od 2.st. př.n.l. král. s hl. m. Petrou; dochované nápisy jsou většinou v aramejštině (A. Musil, který přispěl k objasnění hist. a kult. N., nalezl řec.-nabatejskou bilingvu). 106 podrobeni císařem Trajánem a jejich území se stalo řím. provincií Arabia. Na běhání, název místa u Ústí nad Labem, na kterém byla 16. 6. 1426 svedena bitva, v níž se střetla husitská vojska vedená Prokopem Holým s vojskem míšeňských markrabích; husité zvítězili téměř beze ztrát.