NMT

NMT, zkratka z angl. Nordic Mobile Telephony, systém mobilní telefonní sítě původně rozpracovaný švédskou firmou Ericsson, který se nejdříve rozšířil v severských zemích, mezi které kromě Skandinávských států (Dánsko, Norsko, Švédsko a Island) patří i další země severní Evropy jako Finsko. Systém NMT byl v první fázi rozpracován jako analogový systém, který využíval převážně frekvence v pásmu 400 až 450 MHz. Na rozdíl od digitální sítě analogové mobilní telefony nenabízí širokou škálu služeb přenosu dat jako třeba SMS (short message system - pouze na některých přístrojích). Ke konci 90. let někteří operátoři NMT své sítě zdigitalizovali a to tak, že přešli k síti standardu GSM 400 či GSM 450 podle využívaných frekvencí.