NIRA

NIRA, National Industrial Administration Act, zákon o národní obnově průmyslu - v USA jeden ze zákl. zákonů New Dealu, přijatý 16. 6. 1933. Byl určen k oživení podnikatelské a prům. aktivity a ke snížení nezaměstnanosti; potvrzoval právo dělníků na uzavírání kolektivních smluv a znamenal určité zmírnění protitrustového zákonodárství. K realizaci zákona byla vytvořena vládní agentura NRA (National Recovery Administration). 1935 prohlášen za protiústavní.