Núbijci

Núbijci, národnost v sev. Súdánu a již. Egyptě, část v horách Kordofánu (celkem asi l,5 mil. osob); přímí potomci obyvatel starověké Núbie. Zemědělci (obilí, bavlna), chov dobytka, řemesla. Věřící jsou muslimové sunnitského směru. Jazyk je núbijština (šarinilská větev nilosaharských jazyků) a arabština.