Núbie

Núbie, hist. území rozkládající se v dnešním již. Egyptě a sev. Súdánu. O ovládnutí N. ve starověku usilovala, často úspěšně, řada eg. faraónů. N. byla zprostředkovatelem obch. s afr. vnitrozemím (Punt). V době úpadku Egypta zde vládli panovníci núbijského pův. (Taharka); za Ptolemaiovců sev. N. pod jejich nadvládou, již. samostatná. V.t. Meroé.