Moroův reflex

Moroův reflex [podle E. Moroa], objímací reflex - nepodmíněný fyziol. reflex, který popsal 1918 něm. pediatr E. Moro. Lze ho vyvolat podtržením podložky, na které kojenec leží; dítě v první fázi rozhodí horní končetiny, v druhé fází je objímavě přitáhne k sobě a souč. pokrčí dolní končetiny. M. r. mizí ve čtvrtém měsíci života dítěte.