Mezinárodní poradní sbor pro radiokomunikace

Mezinárodní poradní sbor pro radiokomunikace, fr. Comité consultatif international des radiocommunications, CCIR - poradní orgán Mez. telekomunikační unie (ITU); zal. 1929 se sídlem v Ženevě.