Mezinárodní astronautická federace

Mezinárodní astronautická federace, angl. International Astronautical Federation, IAF - mez. věd. nevládní organizace zabývající se mírovým využitím kosm. prostoru a šířením poznatků o něm; zal. 1950.