La Ceiba

La Ceiba [sejba], přístavní město v sev. Hondurasu u Karibského moře; 6l 200 obyv. (1983). Prům. mydlářský, obuvnický, dřevařský. Letiště.