L'Herbier

L'Herbier [lerbje] Marcel, 23. 4. 1890 až 26. 11. 1979, fr. film. teoretik, kritik a režisér; tvůrce avantgardních filmů Uprchlík, Eldorado, Nelidská, Stín Matyáše Pascala, Peníze.. Od 30.let točil komerční filmy. 1943 spoluzakl. pařížské film. školy IDHEC a její první ředitel. Vydal sborník statí Inteligence kinematografa.