Komunistická strana Řecka

Komunistická strana Řecka, Kommunistikón Komma tis Ellados, KKE zal. 17. 11. 1918 pod názvem Social. děl. strana Řecka, 1920 vstoupila do KI a přijala název Social. děl. strana Řecka (komunistů), od 1924 nese dnešní název. 1925-26 pracovala v ilegalitě; ve 2.pol. 20. a zač. 30.let byla její činnost negativně poznamenána vnitrostranickými rozpory a frakčními boji. 1931-32 byla obnovena jednota strany a vzrostl její vliv v masách; 1932-33 organizovala KS Řecka stávkové hnutí po celé zemi. Po nastolení Metaxasovy diktatury 1936 zakázána a přešla do ilegality. Za 2.svět. války stála v čele nár. osvob. boje proti it. a něm. okupantům; z její iniciativy byla 1941 založena Nár. osvob. fronta (EAM) a Nár. osvob. armáda (ELAS), jež do října 1944 osvobodila prakticky celou zemi ještě před příchodem Spojenců. Sociální a polit. přeměny, prováděné KS Řecka na osvobozených územích koncem 2.světové války, byly přerušeny po příchodu brit. jednotek v říjnu 1944. Vedení KS Řecka nedocenilo tehdy vlastní síly a přecenilo síly imperialismu a reakce; v únoru 1945 podepsalo tzv. varkizskou dohodu, v níž souhlasilo s rozpuštěním ELAS. Řecká reakce, podporovaná Velkou Británií a USA, nastolila 1945-46 v zemi režim otevřeného teroru proti levicovým a dem. silám. KS Řecka jedna z bojujících stran v obč. války (1947-49), jež skončila porážkou její porážkou. V prosinci 1947 byla strana postavena mimo zákon a v ilegalitě pracovala až do 1974. Po skončení obč. války byla KS Řecka vystavena perzekuci (tisíce komunistů vězněny nebo odešly do emigrace). 1958 přijal ÚV KS Řecka rozhodnutí, aby všichni řečtí komunisté vstoupili do Jednotné dem. levice (EDA), jediné legální levicové strany, a vyvíjeli zde polit. aktivitu; 1958-67 strana spojovala ilegální formy boje s legální činností svých členů v rámci EDA. 1967-74 patřila KS Řecka k hl. silám odboje proti fašist. voj. diktatuře; po pádu diktatury 1974 byla její činnost legalizována. - Gen. tajemník ÚV Ch. Florakis-Jotis (od 1972); ústřední tiskový orgán deník Rizospastis (Radikál).