Křesťanskodemokratická strana v Itálii

Křesťanskodemokratická strana (Itálie), Partito della Democrazia Cristiana, DC - it. burž. strana vytvořená 1943 kat. příslušníky protifašist. odboje; navazuje na předválečnou kat. Lid. stranu (rozpuštěnou fašisty 1926). Vnitřně není jednotná, obsahuje řadu frakcí od pravicových až po levicové. Vládní strana nepřetržitě od 1944.