Káání

Káání [káný] Habíbulláh Fársí , 1808 až 1854, perský básník. Ve svých dílech zachytil mravní úpadek a sociální křivdy své doby (Kitábi paríšán - Kniha zmatená, Díváni Káání Sirází - Díván Kááního ze Sírázu).