Jindřich I. Ptáčník

Jindřich I. Ptáčník z rodu Liudolfovců, 876 - 2. 7. 936, od 919 něm. král, zakl. saské dyn., předtím (od 912) saský vévoda. Konrád I. jej určil svým nástupcem. Na volebním shromáždění získal podporu Frank a Saska; Švábsko a Bavorsko ke svému uznání donutil násilím (do 92l). Zajímal se především o Sasko a jeho obranyschopnost; 924 uzavřel na 9 let mír s Maďary. Zahájil stavbu řady hradů, ve vojsku se snažil více uplatnit těžkou jízdu. 925 získal svrchovanost nad Lotrinskem. Vedl boje s Dány a se Slovany, 929 mu holdoval č. Václav. 933 vnutil tribut dánskému panovníkovi Gormovi Starému.