Jablonskis

Jablonskis Jonas, 30. 12. 1860 - 23. 2. 1930, litevský jazykovědec; prof. univ. v Kaunasu. Autor mluvnic a prací o litevské morfologii, syntaxi a slovní zásobě, jeden z tvůrců souč. spisovného jazyka.