Jablonec SR

Jablonec, zeměd. obec v Bratislavském kr., okr. Pezinok (do 2001 Západosl. kr., okr. Bratislava-vidiek); 813 obyv. (2003) srov. 942 obyv. (1980).