J-integrál

J-integrál, speciálně definovaný křivkový integrál popisující deformační pole okolo čela trhliny v elasticko-plastické oblasti přetvoření tělesa. Odpovídá faktoru intenzity napětí u křehkého materiálu a jeho mezní hodnota je kritériem kvazikřehkého porušení tělesa při jeho malých plastických makrodeformacích. J-i. vyjadřuje rychlost uvolňování deformační energie tělesa kolem trhliny.