Itálie stát

Itálie, Italská republika, it. La Repubblica Italiana (ang. Italy) - stát v již. Evropě na Apeninském poloostrově a ostrovech ve Středozemním moři : Sicílii, Sardinii, Elbě, Capri, Ischii, Liparských, Egadských ostrovech a Pantellerii; 301 225 km2, 56,21 mil. obyv. (2002), Italů; věřící vyznávají římkat. náb.; úřední jaz. italština, hl.m. Řím. - Převážně hornatá země; na S pásma Alp s členitým reliéfem (Mont Blanc, 4 810 m n.m., na it.-fr. hranicích); mnoho ledovců. Alpy se svažují k J do úrodné Pádské nížiny. Apeniny jsou osou poloostrova v mohutném oblouku až k Mesinskému průlivu (Gran Sasso d'Italia, 2 914 m n.m.), se silnou seizmickou a sopečnou činností (Vesuv, 1 279 m n.m.). Většina ostrovů je hornatá, některé s činnýmí sopkami (Etna na Sicílii, 3 269 m n.m., Stromboli a Vulcano na Liparských ostrovech). Hl. ř. Pád s přítoky Dora, Ticino, Adda, Tanaro, Taro; Adiže, Arno, Tibera. Jezera ledovcová v podhůří Alp (Gardské, Maggiore, Comské), na poloostrově Bolsen.ské, Trasimenské. - Podnebí subtrop. středomořské, na S přechod k mírnému. Horké suché léto, průměrná teplota července 20 až 28°C, maximum až 45° C, teplota ledna v podhůří Alp 0° C, na Sicílii až 12°C. Srážky ročně průměrně 500-1 000 mm, na návětrných svazích Alp naprší až 3 000 mm (maximum 3 404 mm), na Sicílii pod 500 mm. Rostlinstvo na S středoevropské, na Apeninském poloostrově a ostrovech středomořské - dub kamenný, korkový, borovice, pinie, dále vždyzelené macchie, lesy kaštanové, výše bukové, jehličnaté a nejvýše subalpínská oblast křovin, vysokohorských luk a oblast věčného sněhu a ledu. Z živočišstva srnec, kamzík, kozorožec, vlk, medvěd na S; liška, divoká kočka, četní hlodavci, ptáci, hadi, hmyz a ryby; na Sardinii muflon. - Ochrana přírody: V I. je 5 národních parků; největší Stelvio v Horní Adiži v Alpách, 1 370 km2; má mírnější režim ochrany. V Grajských Alpách leží nár. park Gran Paradiso, 620 km2. Další nár. parky: Abruzzo, 391,60 km2, Calabria, 170 km2, Circeo, 84 km2. Přísné velkoplošné rezervace jsou Val Tovanella, 10,40 km2, a ostrov Montecristo 10,39 km2. Určitým režimem územní ochrany je pokryto asi 2,5% státního území. Byly vyhlášeny 3 biosférické rezervace. - Nevelké nerostné bohatsví; ložiska lignitu, ropy, zemního plynu, rud manganu, železa, rtuti (přední místo na světě), antimonu, olova, zinku; bauxit, stavební hmoty (mramory). - Rozdíl mezi vývojovou úrovní S a J je dodnes charakteristickým rysem it. ekonomiky. - Význ. tur. ruch (15,32 mil. návštěvníků, 1979). - Dop. žel. (20 100 km, 1980, z toho 9 990 km elektrifikovaných), intenzívní silniční (5 900 km dálnic), ř. a nám. (mez. přístav Janov, Neapol, Terst, Benátky), let. (mez. letiště Fiumicino u Říma), potrubní (ropovody, plynovody). Vývoz strojů a zařízení, aut, traktorů, chemikálií a hut. výrobků, psacích a počítacích strojů, textilu a oděvních výrobků, obuvi, čerstvého ovoce, zeleniny, vína i vinných hroznů; dovoz rud a koncentrátů, paliv, strojů a zařízení, dop. prostředků, text. surovin, obilnin, masa; hl. obch. partneři jsou Německo, Francie, USA, Velká Británie, Belgie. - Měna: 1 Euro = 100 centů (do 2002 1 italská lira = 100 centesimů.) - Státní zřízení : Republika v čele s prezidentem, voleným parlamentem za účasti zástupců krajů na období 7 let. Zákonodárným orgánem je dvoukomorový parlament, složený z Poslanecké sněmovny a Senátu. - Adm. se I. člení na 20 kr.