Ianus

Ianus, [já-] Janus - řím. bůh počátku všech věcí, ochránce dveří a bran a zároveň bůh vchodu a východu (proto zobrazován se dvěma tvářemi, z nichž jedna hledí kupředu, druhá dozadu). Jeden z nejstarších řím. bohů. S I. spojován počátek dne, první den měsíce a první měsíc roku (leden, Ianuarius). V Římě nedochovaný chrám I. v podobě dvojité brány, která se zavírala pouze v době míru.