Iamblichos

Iamblichos [jam-] z Chalkidy, asi 250 až 330, řec. filozof, mystik; zakl. novoplatónské školy syrské. Autor rozsáhlé práce o pythagorovské filoz. a o eg. mystériích. Svou snahou sloučit teol. a filozofické prvky a podřídit racionalismus mystice je lamblichos z Chalkidy typickým představitelem ideových proudů pozdní antiky.