Ialomiţa řeka

Ialomiţa [ja-ca], ř. ve vých. Rumunsku; levostranný přítok Dunaje, dlouhý 4l0 km. Pramení na již. svazích Bucegt.