IHW

IHW, lnternational Halley Watch mez. věd. program komplexního výzkumu Halleyovy komety během jejího přiblížení ke Slunci v roce 1986.