IAT

IAT, angl. International Atomic Time, Mezinárodní atomový čas. V.t. atomový čas.