I-t,ing

I-t,ing, I-tsing, 635-713, čín. buddhistický mnich a poutník; překladatel. Zasloužil se o otevření nám. cestyy z Činy do lndie. 67l -695 nebo 698 vykonal pouť do lndie pro buddhistické texty, navštívil i řadu zemí jv. Asie (685-695 žil v Srívidžaji). Zanechal mimořádně cenné hist. a etnogr. zprávy.