I-kyselina

I-kyselina, 2-amino-5-hydroxynaftalen-5-sulfokyselina, významný polotovar pro organická azobarviva, rozpustná ve vodě.