Iásón

Iásón, řec.mytol. syn iónského krále Aisóna a jeho manželky Eteoklymeny; dědic města lólku v Thesálii, vůdce výpravy Argonautů do Kolchidy. lásónův strýc Peliás, který jej za jeho dětství připravil o vládu a chtěl se ho zbavit, přislíbil 1. iólský trůn za cenu vykonání hrdinského činu, kterým bylo získání zlatého rouna (kůže mytického berana) kolchidského krále Aiéta. I. s výpravou padesáti řec. hrdinů podnikl výpravu na lodi Argó a s pomocí olympských bohů se vrátil do Iólku se zlatým rounem i s Aiétovou dcerou Médeou (řec. Médeia), která se stala jeho manželkou a prostřednictvím svých kouzel usmrtila Pelia. Když však poznala nezřízenou touhu I. po král. moci, zahubila v nenávisti nejen jeho milenku Glauku a jejího otce Kreonta, ale i oba své syny. I. nechala žít jen proto, aby zemřel žalem. V.t. Argonauti; Médeia.