Hrazany

Hrazany, místní část obce Radíč ve Středoč. kr., okr. Příbram, v Dobříšské pahorkatině. Rekreační středisko nad Slapskou přehradní nádrží. Keltské oppidum (z 2.pol. 2.-1.st. př.n.l.) nad soutokem potoka Mastníku s Vltavou u Sedlčan. Plocha 40 ha se dvěma vyvýšeninami byla opevněna kamennou hradbou s bránami. Ve stř., nižší části prozkoumány dvorce se studnami; místní ražba mincí.