Hamaliar Martin

Hamaliar Martin, 11. 11. 1750 - 3. 8. 1812, sl. kult. pracovník a evang. kněz. Spolu s B. Tablicem a J. Palkovičem se zasloužil o zal. katedry sl. řeči a literatury na bratislavském lyceu, které se v l.pol. 19.st. stalo střediskem sl. nár. a kult. snah.