Federace proletářské tělovýchovy

Federace proletářské tělovýchovy, FPT - rev. děl. těl. a sport. organizace, pokračovatelka FDTJ. Vznikla 1926 sloučením FDTJ s ostatními rev. děl. sport. organizacemi v ČSR (Rudá hvězda, Svaz děl. cyklistů, Klub děl. tenistů) na zákl. usnesení kongresu Rudé sport. internacionály. Vydávala čas. Dělnická tělovýchova (1926 až 1929), Stadion (1930-32) a Štafeta (1933-38). Vytvořila předpoklady dobrovolné jednotné organizace social. tělesné výchovy. Vedoucími prac. FPT byli např. A. Trousil. J. Matějka, K. Aksamit, J. Jabůrková. 1938 byla FPT úředně rozpuštěna.