Cchao Č,

Cchao Č,, 192-232, čín. básník. Jeho básně z vyhnanství jsou vrcholem pětislabičné básně v čín. liter.; na rozdíl od optimistických básní z mládí jsou plny tragičnosti a smutku.