Cch'-si

Cch'-si, Jehonala - asi 1835 - listopad 1908, čín. císařovna-vdova; regentka 1862-73, 1875-89 a 1898-1908; prosazovala reakční a proticizineckou politiku.