Cabanis

Cabanis [kabanys] Pierre Jean Georges . 5. 7. 1757-5. 5. 1808, fr. filozof a fyziolog; girondista. Vyšel ze senzualismu; učil, že vědomí závisí hl. na fyziol. funkcích člověka, že přír. vědy jsou základem učení o spol.; předchůdce vulgárního mater. i vitalismu. Měl význ. vliv na rozvoj mater. pojetí duševna a vývoj fyziologie.