Caban Izák

Caban Izák, 5. 7. 1632-18. 3. 1707, sl. filozof a přírodovědec; evang. kněz, prof. filoz. a teol. v Prešově, představitel prešovské školy. Psal četné práce v duchu reformační scholastiky; výjimkou je dílo Existentia atomorum (Existence atomů), v němž obhajoval a rozvíjel atomismus.