Mezinárodní poradní sbor pro telegrafii a telefonii

Mezinárodní poradní sbor pro telegrafii a telefonii, fr. Comité consultatif international télégraphique et téléphonique, CCITT - orgán Mez. telekomunikační unie (ITU) se sídlem v Ženevě; zal. 1956. Shromažďuje materiály týkající se mez. spolupráce v oblasti tech. telefonních a telegrafních spojů a zpracovává je pro potřeby členských zemí ITU.