CC

CC, fr. Corps consulaire - a) konzulární sbor, který tvoří konzulární úředníci všech států pověření ve stejném místě. CC plní funkce ceremoniální a protokolární. V jeho čele je doyen; b) mez. ozn. motorových vozidel členů konzulárního sboru.