C-teorém

C-teorém, kvantová teorie pole zákl. teorém, podle kterého je teorie elementárních částic invariantní vzhledem k nábojové (C) konjunkci (záměna částic za antičástice). Narušení C-t. prokázáno experimentálně 1956; proto byl nahrazen CP-teorémem.