Bourbonové

Bourbonové [bur-], král. dyn. ve Francii 1610 - 1792 a 1814 - 1830, ve Španělsku 1700 - 1808 a od 1814 (s přestávkami, a v Král. obojí Sicílie 1735 - 1805, 1816 - 1860; pův. vedlejší větev Kapetovců, zal. synem Ludvíka IX. Robertem (1256 - 1317); rozdělila se na několik linií (Montpensier, Condé, Orléans, Vendôme); v 15.st. B. ovlivněni protestantismem; Antoine 1510 - 1562, vévoda z Vendôme, zdědil 1555 sňatkem s Janou d'Albret král. navarrské; jeho syn Jindřich IV. zal. dyn. ve Francii. Na špan. trůn se B. dostali voj. expanzí Ludvíka XIV., do it. zemí jako špan. sekundogenitura.