Boleslav I. Přemyslovec

Boleslav I. z rodu Přemyslovců, *915 až 921 - †15. 7. 967 až 972, č. kníže od 935, kdy dal zavraždit svého bratra Václava I. Rozšířil přemyslovské panství na Moravu. V.t. [Boleslav I. polský.