Bavorská lidová strana

Bavorská lidová strana, bavorská část strany Zentrum odštěpená v listopadu 1918. Zastupovala zájmy federalistické až separatistické prům. a obch. buržoazie Bavorska, prováděla reakčnější politiku než Zentrum. Sama ukončila činnost 1933.