Bab Julius

Bab [báb] Julius, 11. 12. 1880 až 12. 2. 1955, něm. div. kritik a vědec; od 1938 působil v USA. Spoluprac. berlínské Volksbühne (Lidové scény). Autor prací o něm. divadle (Chronik des deutschen Dramas - Kronika něm. dramatu), hereckých monografií (A . Bassermann ) a studií o herectví.