Baal bůh

Baal [bál], Bál, Bél - syrsko-kananejský bůh uctívaný v syrsko-palestinské oblasti, zejm. jako bůh hromu a úrodnosti polí a stád. Jeho kult se postupně rozšířil i do okolních zemí.