Baal Schem Tor Izrael

Baal Schem Tor Izrael [bál], ben Elieser, Baalschem, Bešt - konec 17. až 1. pol. 18. st., zakl. chasidismu, vlivného proudu v novověkém judaismu; 1699 až 1760 žil na Ukrajině.