Baader Franz

Baader [bádr] Franz Xaver von, 27. 3. 1765 - 23. 5. 1841, něm. filozof, lékař a přírodovědec; představitel filoz. romantismu; prof. univ. v Mnichově. Snažil se překonat protiklad víry a vědy pomocí koncepce intuitivního poznání věci. Cerpal zejm. z J. Böhma a něm. středověkých mystiků. Zformuloval teosofický systém obsahující mystickou dial. sebevývoje boha v člověku. Sociálnost stavěl nad ekonomiku a politiku, spatřoval v ní projev lásky božského původu. 1835 zavedl do něm. filoz. literatury pojem proletariát.