Altajci

Altajci, dříve ozn. Ojroti - národnost v Hornoaltajské autonomní oblasti Altajského kr. Ruska (asi 56 000 osob). Vznikli na zákl. samojedských, ugritských, ketských, turkotatarských a mongolských kmenů. Dělili se na skupiny sev. (lovci) a již. (pastevci a zemědělci). Po VŘSR přešli k usedlému způsobu života, rozdíly mezi skupinami se stírají. Jaz. patří ke kypčacké skupině altajské rodiny.