@

@, výp. tech. - zavináč, ang. at sign [et sajn] (doslova označení 'u' někoho, něčeho; též ale ve smyslu 'za'), v anglicky hovořících zemích dříve hlavně typografický znak pro označení položkové ceny, tj. 'za kus', dnes symbol označující místo doručení v adrese elektronické pošty, tj. novak @ adresa domény, např. novak@vseved.cz. V různých zemích se pro @ vžily různé názvy, např. v ruštině je @ - sobaka - pes.